Education

ตู้ MDB
Business Education

ตู้ MDB คืออะไร

ตู้ MDB คือ แหล่งรวมของอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เป็นแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ ใช้กับงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก การติดตั้งเป็นไปตามลักษณะของอาคาร ทั้งห้องขนาดเล็ก ตึกสูงระดับคอนโด ก็ต้องมีตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร และนี่คือสาเหตุสำคัญที่ต้องใช้ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า โดยทั่วไปหากเป็นที่อยู่อาศัยธรรมดา เช่น ตึกแถว ห้องชุด บ้าน หรือ หอพัก ภายในตัวอาคารจะต้องมี ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า แบบ Load Center อยู่ด้วย หากอาคารดังกล่าวใช้ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส โดยสายไฟฟ้าเมนจากมิเตอร์ของการไฟฟ้าจะถูกต่อเข้ามาที่ตู้ Breaker หลักนี้ ซึ่งภายในตู้คอนโทรลนี้จะประกอบไปด้วย Breaker ย่อยเพื่อแยกการจ่ายไฟฟ้าให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด หรือแยกการจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่หรือชั้นต่าง ๆ จองตัวอาคาร และสายกราวด์เพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดไฟฟ้ารั่ว ลัดวงจร และยังจะป้องกันการเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้าหากเกิดฟ้าผ่าอีกด้วย หากเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ตึกสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโด ก็จะใช้ ตู้MDB ขนาดใหญ่ และจะทำการจ่ายไฟฟ้าไปยังหน่วยไฟฟ้าย่อยอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นตู้ย่อยภายในอาคาร ซึ่งอาจจะอยู่ตามชั้นต่างๆ ภายในอาคาร หรือจะใช้ตู้คอนโทรลไฟฟ้าแบบ Consumer Unit หรือ Load Center แทนก็ได้ ตู้ MDB จะมีขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ต้องวางไว้ที่พื้น การผลิตและการออกแบบต้องพิจารณาจากระดับแรงดันไฟฟ้า, พิกัดกระแส และพิกัดกระแสวงจร เป็นสำคัญ องค์ประกอบของอุปกรณ์ภายใน ตู้ MDB มี 5 ประการ 1. ตัวตู้ด้านนอก ประกอบจากโลหะเพื่อให้เป็นโครงตู้ มีประตูเปิดปิดที่ด้านหน้า หรือทุก ๆ ด้าน ประตูอาจจะมีสองชั้นก็ได้ บางกรณีประตูด้านนอกอาจประกอบด้วยแผ่นพลาสติกใสหรือกระจก เพื่อให้มองเห็นสัญญาณไฟที่เตือนอยู่ภายในได้ 2. ตัวนำไฟฟ้า หรือ Bus Bar ได้แก่โลหะตัวนําไฟฟ้ามักทำมาจากทองแดงหรืออลูมิเนียม โดยมักทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพราะจะช่วยในการระบายความร้อนได้ดี มักใช้ในสถานีไฟฟ้า ตู้ MDB ส่วนมากจะต้องรับและจ่าย กระแสไฟฟ้าปริมาณมาก ทำให้เกิดแรงดันแม่เหล็กไฟฟ้าสูง ในการเลือกใช้ต้องให้ทนแรงดันเหล่านี้ให้ได้ วัสดุที่นำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติ ทางไฟฟ้า และทางกลที่เหมาะสม 3. อุปกรณ์ที่ทำงานเปิดและปิดวงจรไฟฟ้า เบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 4. อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า ที่นิยมใช้ในงาน ตู้ MDB ทั่วไปคือ โวลต์มิเตอร์ และแอมมิเตอร์ จะใช้ร่วมกับ Selector Switch เพื่อวัดแรงดันในแต่ล่ะเฟส สำหรับตู้ขนาดใหญ่อาจมีมิเต่อร์ประเภทอื่น ๆ ร่วมอีก เช่น P.F. Meter, Watt Metter, Var Factor หรือ P.F.controller ทั้งนี้อยู่ที่สภาพการใช้งานและการออก เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละงาน 5. อุปกรณ์ติดตั้งตัวอื่น ๆ เช่น – Current Transformer – Selector Switch – Pilot Lamp – Fuse – Nameplate

Education

ลดความกังวลก่อนการสอบ ielts

สำหรับใครที่กำลังจะเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบ ielts จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกการทำข้อสอบให้เรารู้สึกมีความเคยชินและจะต้องมีสติมากที่สุด เมื่ออยู่ในห้องสอบเราอาจจะเกิดอาการกังวลและหลงลืมในสิ่งที่เตรียมตัวมา ซึ่งมีผลทำคะแนนออกมาได้ไม่ดี วันนี้เราจะมีวิธีการลดความกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการสอบ ielts การทำข้อสอบ ielts ในเวลาที่จำกัดและความเครียดในการทำข้อสอบ การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากจะทำให้เรามีสติและควบคุมอารมณ์ระหว่างการทำข้อสอบลดความกังวลในระหว่างการทำข้อสอบ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เราทำคะแนนออกมาไม่ดีมากนัก  วิธีการจัดการลดความกังวลในระหว่างการทำข้อสอบสามารถทำได้ ตามรายละเอียดดังนี้  1 การเตรียมตัวพักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อร่างกายของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ 1 วันก่อนสอบ ielts จะช่วยให้ร่างกายมีความสดชื่น สมองปลอดโปร่งและไม่รู้สึกกดดัน การทำข้อสอบด้วยความอ่อนล้าอาจจะทำให้เราเสียสมาธิและรู้สึกความกระวนกระวายใจ 2 สูดลมหายใจเข้าออกให้เต็มปอด เมื่อเวลาที่เรามีความกังวลร่างกายของเราจะรู้สึกมีเหงื่อออกตามมือ หายใจไม่สะดวก เลือดลมสูบฉีดดังนั้นการลดความกังวลควรจะหายใจเข้าออกให้ช้าลง ทำอย่างนี้ประมาณ 10 ครั้งจะช่วยลดอาการกังวลให้กับเราได้เป็นอย่างดี 3 คำนวณเวลาในการทำข้อสอบให้ดี เพื่อให้เราสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลาแต่จะต้องใช้เวลาทุกเวลาให้คุ้มค่ามากที่สุด หากเรามัวแต่กังวลทำข้อสอบแบบย้ำคิดย้ำทำจะทำให้เราผ่านข้อสอบในแต่ละข้อได้ช้าซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เราอาจจะทำข้อสอบไม่ทันเวลาได้ 4 การเดินทางไปถึงสนามสอบ ielts ก่อนเวลา 1 ชั่วโมง การที่เราไปถึงสนามสอบก่อนเวลา จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายไม่กดดันและเรายังสามารถเดินดูภายในบริเวณสถานที่สอบเพื่อลดความเครียดจากความกังวลลงได้ แต่ถ้าเรามาถึงห้องสอบก่อนเวลาแค่ 15 ถึง 20 นาทีอาจจะทำให้เรามีความกังวลและมีความกังวลใจ ร่างกายของเรายังไม่ปรับสภาพเพราะฉะนั้นการมาถึงห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมงจะช่วยให้เราลดความกังวลและร่างกายรู้สึกผ่อนคลายลงได้ 5 หามุมทำสมาธิจากมุมสงบ เพื่อให้เรามีสติและสมาธิก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบ ielts การอยู่ในบริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่านหรือกำลังมีการติวข้อสอบและทบทวนก่อนสอบอาจจะทำให้เราเสียสมาธิและเกิดความสับสนกับสิ่งที่เราเตรียมตัวมาส่งผลให้เกิดความกังวล